WELKOM BIJ DARUMA TALENTONTWIKKELING

Daruma Talentontwikkeling

Daruma Talentontwikkkeling is gestart vanuit de overtuiging dat het ontwikkelen van mensen onlosmakelijk verbonden is met de organisatiestructuur en cultuur binnen een bedrijf. Het benutten van talenten staat centraal, omdat alles beter functioneert wanneer talenten mogen doen waar ze goed in zijn en energie van krijgen.

Vaak worden mensen getraind in competenties waarvoor ze weinig talent hebben, wat zelden tot het gewenste resultaat leidt.

Door gewenste competenties vast te leggen en talenten in kaart te brengen, kunnen we ons richten op de ontwikkeling van competenties waar wel talent voor aanwezig is, maar waar het bijbehorende gedrag misschien nog verbetering behoeft.

Om duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen, is niet alleen een verandering in het gedrag van het individu nodig, maar ook een verandering in de omgeving. Met Daruma leggen we de focus op het verankeren van talentgericht ondernemen in het DNA van de onderneming, met behulp van strategisch talentmanagement.

Wat is talentontwikkeling?

Talentontwikkeling omvat alle activiteiten en initiatieven ter ondersteuning van de ontwikkeling van werknemers. We geloven in succesvolle talentontwikkeling door maatwerkprocessen en -programma's. Die programma's stemmen we zorgvuldig af op zowel de behoeften van de organisatie als de individuele doelen en interesses van de medewerkers.
Het creëert de omstandigheden om professionele en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, binnen het eigen talent-gebied. Waardoor medewerkers efficiënt en optimaal gemotiveerd waarde kunnen toevoegen in lijn met de doelstellingen van de organisatie.

Daruma jouw partner voor: 

Talentgericht ondernemen

Mensen zijn op hun best als ze zichzelf kunnen zijn. Als ze werk doen dat van nature bij ze past. Een talentgerichte organisatie herkent én ontwikkelt talenten van medewerkers en benut zo hun volledig potentieel. Als je medewerkers inzet op hun sterke punten, dan levert dat betere prestaties, hogere motivatie en meer betrokkenheid op.

Het creëren van een talentgerichte cultuur vergroot bovendien de aantrekkingskracht van je organisatie. Voor potentiële medewerkers én voor klanten.

Strategisch talentmanagement

Strategisch Talentmanagement zorgt ervoor dat zowel medewerkers als leidinggevenden op hun werkelijke toegevoege waarde worden ingeschat en gewaardeerd. Dit draagt bij aan een groter werkplezier en meer succes op de werkvloer. Door de verhoogde betrokkenheid, en meer zelfsturing zijn medewerkers langduriger inzetbaar en is er minder uitval door verzuim.

Inrichten functiehuis en beloning

Richt je organisatiebeloning en functiehuis in met STYR zodat iedereen zich fair en eerlijk beloond voelt. Waardeer je medewerkers op hun werkelijk toegevoegde waarde en niveau.

Door individuen met het juiste probleemoplossend vermogen, drijfveren en talenten op de juiste plek te positioneren, kunnen organisaties hun effectiviteit vergroten. Wij geloven in het inzetten en waarderen van mensen op basis van hun werkelijk toegevoegde waarde, inclusief een gepaste beloning. Terwijl klassiek waarderen zich alleen richt op de functie, kijkt hybride waarderen zowel naar de functie als naar de persoon die de functie vervult.

Bij ons staan zowel de functie als de persoon centraal!

Bouw daarom je functie- en beloningssysteem met het Hybride Functiewaarderingsmodel van STYR. Duidelijk en eerlijk!

Coaching en begeleiding

Ontgrendel je volledige potentieel met coaching!

Ontdek de kracht van persoonlijke begeleiding voor professionele en persoonlijke groei. Maak doelgerichte keuzes, vergroot je zelfvertrouwen, verbeter je leiderschapsvaardigheden en creëer een gebalanceerd leven. Met coaching worden obstakels overwonnen en doelen behaald.

Investeer in jezelf en ervaar de transformatie die coaching mogelijk maakt!