OVER MIJ

Daruma Talentontwikkeling

Ik ben Daruma Talentontwikkeling gestart vanuit de overtuiging dat de ontwikkeling van mensen fundamenteel is voor de structuur en cultuur binnen een bedrijf. Centraal in mijn benadering staat het benutten van talenten, omdat ik geloof dat mensen en organisaties optimaal functioneren als iedereen doet waar hij of zij talent voor heeft en dus energie van krijgt.


In de praktijk zie ik vaak dat er bij medewerkers gestuurd wordt op de ontwikkeling van competenties die niet aansluiten bij hun natuurlijke talenten, wat slechts zelden leidt tot het gewenste resultaat. Daarom focus ik op het identificeren van de gewenste competenties in de organisatie en het in kaart brengen van aanwezige talenten. Dit stelt ons in staat om specifiek te richten op de ontwikkeling van competenties waarvoor wel talent aanwezig is, en het bijbehorende gedrag nog verbeterd kan worden.

 

Om gedragsverandering duurzaam te borgen, volstaat het niet alleen het gedrag van individuen aan te passen. Zonder aanpassingen in de omgeving, vallen mensen vaak terug in oude patronen. Daarom is het essentieel dat er ook veranderingen plaatsvinden in de omgeving zelf. Bij Daruma Talentontwikkeling streven we ernaar om naast het ontwikkelen van mensen, talentgericht ondernemen te integreren in het DNA van de onderneming, ondersteund door strategisch talentmanagement.

Met Daruma Talentontwikkeling zorg ik voor blijvende veranderingen die diep geworteld zijn in het DNA van de organisatie. Zo kan de organisatie zelfstandig verder met talentmanagement, zonder afhankelijk te zijn van voortdurende, kostbare externe ondersteuning.

 

Deze aanpak stelt zowel individuen als de gehele organisatie in staat om voortdurend te groeien en te verbeteren. Zo creëren we een wendbare, dynamische en productieve werkomgeving waarin iedereen zijn of haar volledige potentieel kan benutten.
Stel je voor dat jouw organisatie zich ontwikkelt tot een succesvolle en wendbare werkgever die haar doelstellingen realiseert en een plek is waar mensen graag werken, met minder verzuim en personeelsverloop. Dit leidt tot meer winst, een hogere omzet en verbeterde klanttevredenheid.

 

Dat is toch wat je wilt?

Over mij

Mijn naam is Rob Smulders, ondernemer met een specialisatie in talentmanagement, waarbij ik me vooral richt op de wat grotere MKB-bedrijven. Ik zorg ervoor dat de behoeften van de organisatie en die van haar medewerkers op één lijn komen, Door deze afstemming mogen medewerkers werk verrichten waar ze energie van krijgen, terwijl ze tegelijkertijd maximale waarde toevoegen aan de organisatie. 

Afkomstig uit een ondernemersfamilie en met ruime ervaring in diverse functies binnen retail en zakelijke dienstverlening variërend van sales- en marketingmanagement tot het leiden van een opleidingscentrum, heb ik een diepgaand begrip ontwikkeld van de essentiële elementen die succesvolle bedrijven onderscheiden.

 

Samen sterker

Als partner van de HDLG-groep en TalentFirst ben ik in staat om voor elke vraag en elk volume de juiste mensen in te zetten.

Ontdek hoe onze ervaring en toewijding aan talentgericht ondernemen jouw bedrijf kunnen versterken en de weg vrijmaken voor succes.

Ik kijk ernaar uit om samen te werken aan een toekomst waarin jouw organisatie duurzaam succesvol is.

Wat klanten zeggen:

Ronald Kingma, Founder/Managing Partner, Security Specialist - Access42.

Strategisch Talentmanagement.

Binnen Access42 waren wij op zoek naar een manier om onze medewerkers meer te binden en te boeien. Gebruik te maken van de unieke talenten van iedereen. Ik ben in contact gekomen met Rob Smulders en samen hebben wij een project opgestart voor de implementatie van Strategisch Talent Management binnen Access42. Werken met Rob Smulders en Frank de Klerk is bijzonder waardevol en plezierig geweest tijdens de implementatie van dit traject.

Dit traject heeft een positieve impact gehad op onze organisatie en zijn niet alleen onze missie en visie helderder geworden, maar zijn deze ook daadwerkelijk vertaald naar tastbare acties binnen onze organisatie. Bovendien resulteerde het traject in een nieuw functiehuis en waarderingsstructuur, waardoor niet alleen de duidelijkheid toenam, maar ook de motivatie en betrokkenheid onder onze medewerkers.

Samen zijn we aan de slag gegaan met de invoering van talentgericht ondernemen. Deze aanpak heeft een enorme positieve impact gehad op hoe we naar talent kijken en ze aantrekken, ontwikkelen en behouden binnen onze organisatie.

Kortom, het Strategisch Talentmanagement traject 'Access Your Talent' heeft ons in staat gesteld sprongen voorwaarts te maken. Rob & Frank, jullie passie, kennis en betrokkenheid hebben écht het verschil gemaakt. Super bedankt!

Saskia,

TMA analyse en coachingstraject

Ik heb een tijdlang vastgezeten in mijn huidige werkstructuur en besloot daarom een coachingstraject met Rob aan te gaan. Door middel van de TMA (Talenten Motivatie Analyse) werd het voor mij nog duidelijker wat mijn drijfveren en talenten zijn. In de gesprekken met Rob hebben we deze uitkomsten onderzocht en besproken hoe ze zich zowel privé als zakelijk uitten, en hoe ik ze wellicht nu of in de toekomst beter kan benutten. Het was niet alleen leuk, maar ook zeer waardevol om mezelf beter te leren kennen. Dit heeft me geholpen om zelfverzekerder beslissingen te nemen.

Het was een zeer prettige ervaring om gecoacht te worden door Rob. Hij heeft een kalme, open en vriendelijke houding, maar wist me op het juiste moment ook uit te dagen met prikkelende of verdiepende vragen, waardoor ik geregeld werd gestimuleerd om dieper na te denken of te voelen.

Dit coachingstraject heeft me op verschillende gebieden nieuwe inzichten gegeven, die me onder andere hebben geholpen bij het nemen van werkgerelateerde beslissingen. Ik zou het aan iedereen aanraden.