HET NIEUWE FUNCTIE WAARDEREN

Verlang je naar een helder, eerlijk en eenvoudig te onderhouden functiehuis met functieprofielen? Een systeem waarin zowel de functie als de mens centraal staan?

 

Traditionele waarderings- en beloningsmethoden vormen een hindernis voor wendbare organisaties, gericht op verouderde functies uit het industriële tijdperk. In het moderne digitale tijdperk, waarin wendbaarheid, menselijke talenten en probleemoplossend vermogen centraal staan, zijn deze methoden niet langer relevant.

Klassieke functiewaardering vergt bovendien veel onderhoud, omdat het gebaseerd is op functiebeschrijvingen die als basis dienen voor de waardering. Dit werkt goed voor organisaties in een stabiele omgeving waar functies zelden veranderen, maar het is niet geschikt voor organisaties waar werk regelmatig evolueert. Om deze reden willen veel organisaties afstappen van de traditionele functiewaardering.

Het nieuwe waarderen erkent en beloont de individuele toegevoegde waarde, niet de functie. Het plaatst niet langer de functie op de voorgrond maar benadrukt het vermogen van mensen om problemen op te lossen en hun unieke talenten. Deze aanpak is begrijpelijk en praktisch, zodat organisaties zelf hun jobmatrix eenvoudig kunnen aanpassen. 

Hiervoor zijn twee waarderingsmethoden ontwikkeld: hybride en dynamisch waarderen.

Hybride waarderen

Bij hybride waarderen volgens het STYR-model draait het niet alleen om de verwachtingen vanuit de organisatie (het werk), maar ook om de persoonlijke wensen en mogelijkheden van een individu. Hierbij staat het benodigde probleemoplossend vermogen centraal, samen met de talenten en competenties die nodig zijn om het werk optimaal uit te voeren.

Dynamisch waarderen

Dynamisch waarderen, ontwikkeld als een gezamenlijke inspanning van STYR en TMA, gaat een stap verder. Hier staat het werk, in termen van functie of rol, niet langer centraal; het draait om de drijfveren, dominante talenten en eigenaarschap van individuen. Deze benadering van dynamisch waarderen omarmt een fundamenteel andere manier van waarderen en belonen, waarbij de focus ligt op de behoeften en talenten van mensen.