STRATEGISCH TALENTMANAGEMENT

Met Strategisch Talentmanagement (afgekort STM) worden medewerkers en leidinggevenden ingezet én gewaardeerd op hun werkelijk toegevoegde waarde. Dit leidt tot zowel meer werkplezier als werksucces dankzij een hogere betrokkenheid, meer zelfregie, duurzame inzetbaarheid, behoud van je medewerkers en een lager verzuim.

Alignement tussen mens en organisatie

Wat kan STM opleveren?

 • Minder verzuim en lager personeelsverloop
 • Gelukkige en toegewijde medewerkers die zich aan de organisatie verbinden
 • Creatievere strategieën en verhoogde innovatie
 • Betere bedrijfsresultaten
 • Duurzaam ondernemen door een cultuur van leren en ontwikkelen
 • Aantrekkelijk zijn én blijven voor (nieuw) talent
 • Identificeren en ontwikkelen van toekomstige leiders
 • Sneller reageren op marktveranderingen
 • Bevorderen van een positieve werkomgeving

De specifieke voordelen variëren per organisatie, afhankelijk van implementatie en unieke behoeften.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Bij de implementatie zijn de strategie en ambities van de organisatie het startpunt. 

In hoofdlijn worden de volgende stappen doorlopen:

 • Zichtbaar maken van de ambities, strategie en de vraagstukken van de organisatie
 • Inventariseren van het aanwezige en gewenste talent en ontwikkelpotentieel
 • Het aanwezige talent matchen met de functieprofielen 
 • Zelfregie van medewerkers creëren met de individuele professionele ontwikkelcyclus
 • De talentgerichte aanpak aansluiten op de bestaande of nieuwe HR-cyclus
 • De managers trainen in het talentgericht leidinggeven 
 • Het HRM-team certificeren zodat zelfstandig met de STM-methode kan worden gewerkt

Het is hierbij essentieel om talentmanagement te integreren in de bedrijfsstrategie en deze voortdurend aan te passen aan de veranderende behoeften van de organisatie.

Voor wie is het interessant?

Strategisch Talentmanagement is geschikt voor alle organisaties die waarde hechten aan het aantrekken, ontwikkelen en behouden van getalenteerde medewerkers om hun doelstellingen te bereiken. De effectiviteit van strategisch talentmanagement is niet beperkt tot een specifieke branche of omvang. Het succes hangt af van de implementatie ervan in lijn met de specifieke behoeften en doelstellingen van een organisatie.

Is zo'n traject subsidiabel?

Op STM kan via de SLIM-regeling een subsidie worden verkregen waarbij tot 80% van de investering wordt vergoed met een maximum van 25.000 euro. Deze subsidie is beschikbaar voor het MKB ter stimulatie van het leren & groeien van je medewerkers.