Gedragscode TMA Professional

Deze gedragscode is van toepassing op alle coaches & consultants, die onder de vlag of verantwoordelijkheid van Daruma Talentontwikkeling opdrachten uitvoeren bij klanten en die zijn opgeleid als gecertificeerd TMA Professional of TMA Team Professional.

Een TMA (Team) Professional:

1. Heeft minimaal een HBO werk- en denkniveau.
2. Is opgeleid door een erkende TMA-trainer en beschikt over een certificaat dat de verworven kennis van de TMA methode en instrumenten aantoont.
3. Voert jaarlijks tenminste 25 validatie- en terugkoppelgesprekken in het kader van selectie, ontwikkeling, of mobiliteit, aantoonbaar in de TMA portal.
4. Investeert continu in het up-to-date houden van kennis over de TMA Methode en Portal, bijvoorbeeld door lidmaatschappen van expertgroepen (o.a. op LinkedIn).

Professioneel gedrag:

1. Bespreekt TMA instrumentuitkomsten altijd met de kandidaat en staat open voor vragen.
2. Komt in het talentgesprek tot een conclusie die in de TMA portal wordt genoteerd, met instemming van de kandidaat. Na validatie is de conclusie beschikbaar in rapporten en dashboards, met de naam van de TMA professional vermeld op de voorpagina en traceerbaar via de dashboards.
3. Blijft beschikbaar voor vragen, ook na validatie.
4. Geeft derden geen toegang tot uitkomsten en conclusies vóór validatie.
5. Respecteert het vertrouwelijke karakter van de uitkomsten en deelt deze alleen met derden als het een duidelijk en afgestemd doel dient.
6. Spreekt niet met derden over individuele uitkomsten, tenzij beroepsmatig, in algemene bewoordingen, of zonder de kandidaat te identificeren.
7. Vraagt regelmatig feedback op eigen functioneren via een Competentie Analyse.
8. Streeft ernaar van elke kandidaat/medewerker een ambassadeur van de TMA methode te maken.

Vertrouwelijkheid:

- TMA data (uitkomsten van TMA instrumenten) zijn eigendom van de kandidaat.
- Sollicitanten moeten expliciet toestemming geven om hun data te delen met opdrachtgevers en kunnen deze toestemming intrekken en vernietiging van de data vorderen.
- Medewerkers geven impliciet toestemming voor gebruik van de data binnen de TMA Portal.
- Voor koppeling met externe systemen is instemming nodig (bijvoorbeeld vanuit de OR).
- Data van vertrekkende medewerkers moet (automatisch) worden verwijderd of kan door de medewerkers worden meegenomen.